Tin tức

Bạch thủ

Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Mobi,Vina hoặc chuyển khoản Ngân hàng


Nạp Nhiều Lần Mọi Mệnh Giá .Miễn Đủ Tiền Số Tự Hiện

Nên Ghi SĐT Vào Phần Nội Dung Thanh Toán Để Tiện Cho Việc Hỗ Trợ

GIÁ NHẬN BẠCH THỦ : 500K

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN MỖI NGÀY!


THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

 • CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN MỖI NGÀY
 • Ngày 21/12.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________ Nhận 23
 • Ngày 17.12.2019 :__________ Bạch Thủ 04__________  Trượt
 • Ngày 16/12.2019 :__________ Bạch Thủ 22__________ Nhận 22
 • Ngày 11/12.2019 :__________ Bạch Thủ 15__________ Nhận 15
 • Ngày 05/12.2019 :__________ Bạch Thủ 61__________ Nhận 61
 • Ngày 04.12.2019 :__________ Bạch Thủ 34__________  Trượt
 • Ngày 03/12.2019 :__________ Bạch Thủ 11__________ Nhận 11
 • Ngày 02/12.2019 :__________ Bạch Thủ 13__________ Nhận 13 13
 • Ngày 29.11.2019 :__________ Bạch Thủ 31__________ Nhận 31
 • Ngày 28.11.2019 :__________ Bạch Thủ 21__________  Trượt
 • Ngày 27.11.2019 :__________ Bạch Thủ 22__________ Nhận 22 22
 • Ngày 26.11.2019 :__________ Bạch Thủ 32__________ Nhận 32
 • Ngày 25.11.2019 :__________ Bạch Thủ 22__________  Trượt
 • Ngày 24.11.2019 :__________ Bạch Thủ 55__________ Nhận 55
 • Ngày 23.11.2019 :__________ Bạch Thủ 36__________ Nhận 36
 • Ngày 22.11.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________ Nhận 23 23 23
 • Ngày 21.11.2019 :__________ Bạch Thủ 31__________ Nhận 31
 • Ngày 20.11.2019 :__________ Bạch Thủ 41__________  Trượt
 • Ngày 18.11.2019 :__________ Bạch Thủ 12__________ Nhận 12
 • Ngày 17.11.2019 :__________ Bạch Thủ 93__________ Nhận 93
 • Ngày 16.11.2019 :__________ Bạch Thủ 40__________  Trượt
 • Ngày 15.11.2019 :__________ Bạch Thủ 24__________  Trượt
 • Ngày 14.11.2019 :__________ Bạch Thủ 82__________  Trượt
 • Ngày 13.11.2019 :__________ Bạch Thủ 97__________ Nhận 97
 • Ngày 12.11.2019 :__________ Bạch Thủ 15__________  Trượt
 • Ngày 11.11.2019 :__________ Bạch Thủ 94__________ Nhận 94
 • Ngày 10.11.2019 :__________ Bạch Thủ 91__________ Nhận 91
 • Ngày 09.11.2019 :__________ Bạch Thủ 01__________  Trượt
 • Ngày 08.11.2019 :__________ Bạch Thủ 92__________ Nhận 92
 • Ngày 07.11.2019 :__________ Bạch Thủ 91__________ Nhận 91
 • Ngày 06.11.2019 :__________ Bạch Thủ 12__________  Trượt
 • Ngày 04.11.2019 :__________ Bạch Thủ 90__________ Nhận 90
 • Ngày 03.11.2019 :__________ Bạch Thủ 11__________ Nhận 11 11
 • Ngày 01.11.2019 :__________ Bạch Thủ 45__________ Nhận 45
 • Ngày 31.10.2019 :__________ Bạch Thủ 11__________  Trượt
 • Ngày 30.10.2019 :__________ Bạch Thủ 45__________ Nhận 45
 • Ngày 29.10.2019 :__________ Bạch Thủ 13__________ Nhận 13
 • Ngày 28.10.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________ Nhận 23
 • Ngày 27.10.2019 :__________ Bạch Thủ 12__________  Trượt
 • Ngày 25.10.2019 :__________ Bạch Thủ 41__________  Trượt
 • Ngày 24.10.2019 :__________ Bạch Thủ 20__________ Nhận 20
 • Ngày 23.10.2019 :__________ Bạch Thủ 00__________ Nhận 00
 • Ngày 22.10.2019 :__________ Bạch Thủ 44__________  Trượt
 • Ngày 21.10.2019 :__________ Bạch Thủ 05__________ Nhận 05
 • Ngày 20.10.2019 :__________ Bạch Thủ 00__________ Nhận 00
 • Ngày 18.10.2019 :__________ Bạch Thủ 13__________  Trượt
 • Ngày 17.10.2019 :__________ Bạch Thủ 00__________ Nhận 00
 • Ngày 16.10.2019 :__________ Bạch Thủ 90__________ Nhận 90
 • Ngày 15.10.2019 :__________ Bạch Thủ 30__________ Nhận 30
 • Ngày 14.10.2019 :__________ Bạch Thủ 21__________ Nhận 21
 • Ngày 11.10.2019 :__________ Bạch Thủ 11__________  Trượt
 • Ngày 10.10.2019 :__________ Bạch Thủ 46__________ Nhận 46
 • Ngày 09.10.2019 :__________ Bạch Thủ 48__________ Nhận 48
 • Ngày 08.10.2019 :__________ Bạch Thủ 82__________ Nhận 82
 • Ngày 07.10.2019 :__________ Bạch Thủ 80__________ Nhận 80
 • Ngày 06.10.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________  Trượt
 • Ngày 04.10.2019 :__________ Bạch Thủ 88__________ Nhận 88
 • Ngày 03.10.2019 :__________ Bạch Thủ 44__________ Nhận 44
 • Ngày 02.10.2019 :__________ Bạch Thủ 31__________ Nhận 31
 • Ngày 01.10.2019 :__________ Bạch Thủ 45__________ Nhận 45
 • Ngày 30.09.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________  Trượt
 • Ngày 29.09.2019 :__________ Bạch Thủ 21__________ Nhận 21
 • Ngày 27.09.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________ Nhận 23 23
 • Ngày 26.09.2019 :__________ Bạch Thủ 12__________ Nhận 12
 • Ngày 25.09.2019 :__________ Bạch Thủ 31__________ Nhận 31
 • Ngày 24.09.2019 :__________ Bạch Thủ 33__________ Nhận 33
 • Ngày 23.09.2019 :__________ Bạch Thủ 42__________ Nhận 42
 • Ngày 22.09.2019 :__________ Bạch Thủ 13__________  Trượt
 • Ngày 21.09.2019 :__________ Bạch Thủ 22__________ Nhận 22
 • Ngày 20.09.2019 :__________ Bạch Thủ 44__________ Nhận 44 44
 • Ngày 19.09.2019 :__________ Bạch Thủ 84__________ Nhận 84
 • Ngày 18.09.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________  Trượt
 • Ngày 16.09.2019 :__________ Bạch Thủ 12__________  Trượt
 • Ngày 15.09.2019 :__________ Bạch Thủ 88__________ Nhận 88 88
 • Ngày 14.09.2019 :__________ Bạch Thủ 43__________ Nhận 43
 • Ngày 13.09.2019 :__________ Bạch Thủ 14__________  Trượt
 • Ngày 12.09.2019 :__________ Bạch Thủ 66__________ Nhận 66
 • Ngày 11.09.2019 :__________ Bạch Thủ 22__________  Trượt
 • Ngày 10.09.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________ Nhận 23
 • Ngày 09.09.2019 :__________ Bạch Thủ 51__________ Nhận 51
 • Ngày 08.09.2019 :__________ Bạch Thủ 23__________ Nhận 23
 • Ngày 07.09.2019 :__________ Bạch Thủ 14__________  Trượt
 • Ngày 06.09.2019 :__________ Bạch Thủ 24__________ Nhận 24
 • Ngày 05.09.2019 :__________ Bạch Thủ 55__________ Nhận 55
 • Ngày 04.09.2019 :__________ Bạch Thủ 05__________ Nhận 05
 • Ngày 03.09.2019 :__________ Bạch Thủ 11__________  Trượt
 • Ngày 02.09.2019 :__________ Bạch Thủ 09__________ Nhận 09
 • Ngày 01.09.2019 :__________ Bạch Thủ 24__________ Nhận 24
 • Ngày 31.08.2019 :__________ Bạch Thủ 21__________  Trượt
 • Ngày 30.08.2019 :__________ Bạch Thủ 93__________ Nhận 93 93
 • Ngày 29.08.2019 :__________ Bạch Thủ 42__________  Trượt
 • Ngày 28.08.2019 :__________ Bạch Thủ 92__________ Nhận 92 92
 • Ngày 27.08.2019 :__________ Bạch Thủ 33__________ Nhận 33
 • Ngày 26.08.2019 :__________ Bạch Thủ 05__________ Nhận 05
 • Ngày 25.08.2019 :__________ Bạch Thủ 22__________ Nhận 22
 • Ngày 24.08.2019 :__________ Bạch Thủ 51__________ Nhận 51
 • Ngày 23.08.2019 :__________ Bạch Thủ 44__________  Trượt
 • Ngày 22.08.2019 :__________ Bạch Thủ 33__________ Nhận 33
 • Ngày 21.08.2019 :__________ Bạch Thủ 54__________ Nhận 54
 • Ngày 20.08.2019 :__________ Bạch Thủ 45__________ Nhận 45
 • Ngày 19.08.2019 :__________ Bạch Thủ 22__________  Trượt
 • Ngày 18.08.2019 :__________ Bạch Thủ 18__________ Nhận 18
 • Ngày 17.08.2019 :__________ Bạch Thủ  43__________ Nhận 43
 • Ngày 16.08.2019 :__________ Bạch Thủ 22__________  Trượt
 • Ngày 15.08.2019 :__________ Bạch Thủ 13__________  Trượt

Xem Thêm Kết Quả Trước Đó 1 2 3 4 5 6 7 >>>>> 61 62 63

Hỗ trợ trực tuyến

95 Chùa Bộc Đống Đa Hà Nội
Hotline: 01699.553.651
MR: Triết